PRODUCT TESTING TECHNOLOGIES

  •  Krank Kasnağı Testi

Krank kasnakları, otomobillerin farklı sistemlerinin performansında temel bir role sahiptir. ÜÇEL KAUÇUK, krank kasnaklarına iklimlendirilmiş ortamda torsiyonel kuvvet uygulayarak yorulma testinden geçirmekte ve böylece kasnaklarının performansını güvence altına almaktadır.

  • Çekme  Testi

Çekme testi ile ürünlerimizde kullanacağımız kauçuğun belrlenen mekanik özelliklere uygun olup olmadığı, standart test protokollerine uygun numune ve süreçlerle incelenmektedir.

 

 

  •   Ömür ( Yorulma ) Testi

Projesi  Tübitak destekli olarak ÜÇEL KAUÇUK arge ve mühendislik bölümünce geliştirilen ömür testi makinesi ile,  yol verisi simülasyonu da kullanılarak,  ürünlerin dayanımı orijinal parçalarla kıyaslanmaktadır. Ayrıca ürünler üzerinde yapılan iyileştirmelerin olumlu ya da olumsuz sonuçları gözlemlenmektedir.

  • Reometre Testi

Kauçuk karışımların, kalite ve mühendislik standartlarına uygun olarak vulkanizasyon parametrelerinin tespiti için kullanılır

  • Isıl yaşlandırma

Kauçuklu ürünlerin uygun sıcaklık ve sürede sıcak hava sirkülasyonunda tutularak, üründe meydana gelmesi muhtemel fiziksel değişimlerin tespiti amacıyla uygulanan testtir.

  • Yoğunluk Testi

Hammadde kalitesini güvence altına almak amacıyla kauçuk yoğunluğunun tespiti amacıyla uygulanır.

  • Sertlik testi

Hammadde kalitesini sağlamak amacıyla kauçuk sertliğinin tespiti amacıyla uygulanır.

  • Baskı Altında Kalıcı Deformasyon Testi

Kauçuklu parçalara baskı altında deformasyon uygulanması sonucundaki dayanımının tespiti için ÜÇEL KAUÇUK bünyesinde uygulanan kalite testlerinden bir tanesidir.